Nasz Oferta Obejmuje:

- mapy do celów projektowych (wtórniki)
- tyczenia budynków/budowli
- tyczenia sieci i przyłączy (wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, tv kablowe, melioracyjne)
- inwentaryzacje po wykonawcze (do odbioru technicznego) budynków, sieci i przyłączy
- podziały działek
- wznowienia punktów granicznych
- inne pomiary i opracowania geodezyjne (pomiary powierzchni lokali, pomiary i obliczenia objętości)

Do kogo ją kierujemy?

01

Klienci Indywidualni

02

Firmy i Instytucje

03

Inne

Galeria